วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

thzh-CNen

 “กมฺมุนา และ เจตนา” ต่างกัน
คนเรามาต่างกัน
จึงอยู่ต่างกัน
และ
ต้องไปต่างกัน.

300865.2