วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

thzh-CNen

 

     ร่วมทำบุญ ชื่อบัญชี วัดไตรภูมิ สำนักสงฆ์พุทธาวาสภูสิงห์ หมายเลขบัญชีธนาคารออมสิน 020241914853

 

 messageImage 1659285584688