วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

thzh-CNen
สมัครสมาชิก
ความต้องการขั้นต่ำ — ตัวอักษร: 8