วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

thzh-CNen

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์

สถานที่ติดต่อ : 

33/7 วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ 46140

 

ช่องทางการติดต่อ :

มือถือ : 082 858 7333