วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

thzh-CNen

 “ ตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์”
1 กันยายน 2565 (13.00 -17.00 น.)
ในฐานะคณะกรรมการตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์แต่ละอำเภอ
วันนี้ออกตรวจเยี่ยมสำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และสำนักงานเจ้าคณะอำเภอดอนจาน
ได้รับความร่วมมือจากคณะในพื้นที่ด้วยดี ทราบความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรคการทำงาน ตลอดถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันต่อไป
ขอบคุณในความร่วมมือ.
•••••••••••••••
ให้เห็นใจ...ในภาระ…และหน้าที่
ช่างมากมี…ส่วนเกี่ยวข้อง..ต้องขับเคลื่อน
ต้องแม่นยำ..ธรรมวินัย…ไม่เลอะเลือน
เพื่อย้ำเตือน..เพื่อนหมู่สงฆ์..ตรงการงาน.
ภูสิงห์

010965.6 1

010965.6 2010965.6 3010965.6 4