วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

thzh-CNen

 “งานพัฒนาเสนาสนะ”
1 กันยายน 2565
คณะสงฆ์และจิตอาสา ร่วมกันก่อสร้างห้องน้ำพระสงฆ์ (เพิ่มเติม) และปรับปรุงศาลาบำเพ็ญบุญ วัดไตรภูมิ
ตามแนวคิด “สะอาด มีระเบียบ เรียบง่าย ได้ประโยชน์” ตามกำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังความสามัคคี
ขออนุโมทนาทุกรูปทุกคน.
•••••••••••••••••
“พัฒนาคน..พัฒนาวัด..พัฒนาชุมชน”
วัดชนบท..ต้องพัฒนา..หลายๆด้าน
ธรรมทาน..งานเบื้องต้น..ต้องขวนขวาย
งานสงเคราะห์..ได้เกื้อกูล..คนมากมาย
แล้วยังได้..ประดิษฐ์งาน..สานสังคม
ภูสิงห์

010965.5 1

010965.5 2010965.5 3010965.5 4