วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

thzh-CNen

 “ทัศนศึกษาธรรม”
1 กันยายน 2565
คณะครูและนักธรรม โรงเรียนบ้านยางน้ำใส อำเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 47 คน
ทัศนศึกษาธรรม ณ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ / สาธุทุกคน.

010965.3 1

010965.3 2010965.3 3