วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

thzh-CNen

 “ถวายจักรเย็บผ้า”
1 กันยายน 2565
ขออนุโมทนา “คุณณิศินันท์ เพ็งศาสตร์” และครอบครัว “คุณดวงพร พรหมบัญญัติ” กัลยาณมิตร
ถวาย”เครื่องจักรเย็บผ้า” พร้อมอุปกรณ์ แก่วัดพุทธาวาสภูสิงห์ เพื่อใช้ในภารกิจสงฆ์และสาธารณะประโยชน์
อนุโมทนาสาธุ

010965.2 1

010965.2 2010965.2 3