วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

thzh-CNen

 ขอให้ทุกวัน เดือน ปี
เป็นเวลาเริ่มต้นที่ดี สำหรับทุกคน
1 กันยายน 2565

010965.1