วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

thzh-CNen

 ตามอัตตภาพ
31 สิงหาคม 2565
ระยะนี้…ไม่ค่อยดี…มีปวดหลัง
จึงยับยั้ง…ภิกขาจาร…งานกิจสงฆ์
ขออภัย…ในญาติธรรม…ผู้ธำรงค์
ไม่นานคง..ทรงสังขาร..งานดั่งเดิม.
ภูสิงห์

310865.3