วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

thzh-CNen

 ชีวิต เข้าใจไม่ยาก เเต่เป็นอยู่ไม่ง่าย
31 สิงหาคม 2565
โลกปุถุชน มักเป็นอยู่ตามความรู้สึกนึกคิด..ความต้องการของตนเป็นใหญ่ มากกว่าการใช้เหตุผลแห่งธรรม
ขาดเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องและชัดเจน ชีวิตขึ้นๆลงๆไปตามอารมณ์..จึงถูกความสมหวังผิดหวังเล่นงานจนวุ่นวายไปหมด
สิ่งสำคัญที่สุด คือ ความไม่เคารพธรรม..ความไม่ใฝ่ธรรม และความไม่พยายามเป็นอยู่โดยธรรม ชีวิตจึงบิดเบี้ยวออกนอกทาง และถูกความทุกข์เล่นงานไม่สิ้นสุด
เหมือนดั่ง นกที่ติดตาข่ายนายพรานแล้ว ไม่ยอมหาทางออก และทะเลาะเบาะแว้งกัน จนตกเป็นเหยื่อนายพราน
เราควรเป็นกำลังใจให้กัน ให้ความรู้กัน ให้โอกาสกัน มากกว่าที่จะมาตำหนิหรือรังเกียจกัน เพราะทุกคนต้องเจ็บไข้และตายเหมือนกัน !
ภูสิงห์

310865.1