ประวัติพระพรหมภูมิปาโล

 

ระพรหมภูมิปาโล

พระผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมล้นด้วยพรหมวิหาร

       เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐.๕๐ เมตร  สูง ๑๗.๘๐ เมตร ประดิษฐานอยู่ที่พำนักสงฆ์พุทธาวาส บนยอดเขาภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๓๔๖ เมตร ถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีพระลักษณะสมส่วนและสวยงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย มีพระวรกายสง่างาม พระพักตร์อิ่มเอิบ พระเนตรทั้งสองสดใส ปราศจากมลทิน เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม ยังความสบายใจให้บังเกิดแก่ผู้พบเห็นและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้กราบนมัสการ  สร้างเมื่อวันที่  ๑๔  เดือน เมษายน พุทธศักราช  ๒๕๑๑

คำนิยม

พระพรหมภูมิปาโลรุ้ง     รังสี

พระแผ่บุญบารมี      มิ่งหล้า

ร่มรัฐทั่วปฐพี        พูนสวัสดิ์

บรรเจิดพุทธศาสน์จ้า        จรัสแผ้วแผ่นสยาม

ประวัติโดยสังเขป

สืบเนื่องจากปลายปี  พ.ศ. ๒๕๐๙ คณะกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายบุรี พรหมลักขโณ เป็นประธาน ได้มีมติให้ก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่บนยอดเขาภูสิงห์ด้านทิศใต้ เพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และเป็นมิ่งมงคลแก่บ้านเมือง การก่อสร้างพระพุทธรูปบนไหล่เขาภูสิงห์เป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ เพราะได้รับความร่วมมือศรัทธาจากคณะสงฆ์ ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ ๑๔ เมษายนพ.ศ. ๒๕๑๑ ตามคำแนะนำของท่านโหราพราหมณาจารย์ และได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้า เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส  (วัดสามปลื้ม) ได้ผูกดวงชะตาขององค์พระพุทธปฏิมาที่ก่อสร้างซึ่งตรงกับภูมิปาโลฤกษ์ และต่อมาได้ใช้เป็นคำต่อท้ายนามองค์พระพุทธปฏิมากรและเมื่อสมาสเข้ากับคำว่า พรหม   อันมีความหมายถึงพรหมวิหารธรรม เป็น  พระพรหมภูมิปาโล รวมความหมายว่า พระผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม ที่คอยให้ความพิทักษ์คุ้มครองสถานทั่วปริมณฑล นั่นเอง

        ในงานสมโภชและพุทธาภิเษกองค์พระพุทธปฏิมากร ฯพณฯ พลเอกประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น เป็นประธานพิธีเปิดงานและประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยังเบื้องพระนลาฏองค์พระพุทธปฏิมากร เพื่อเพิ่มพูนความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพุทธปฏิมากร

      ปัจจุบันนี้ พระพรหมภูมิปาโล อยู่ในความดูแลของคณะสงฆ์และส่วนราชการอำเภอสหัสขันธ์  คณะสงฆ์กำหนดให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พำนักสงฆ์นามว่า ที่พำนักสงฆ์พุทธาวาส โดยมี  พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ เป็นประธานสงฆ์ เป็นศูนย์เผยแผ่ธรรมและสถานที่พักผ่อนจิตใจชมธรรมชาติ  เพราะเมื่อได้ขึ้นมาบนที่พำนักสงฆ์พุทธาวาส จะสามารถมองเป็นทิวทัศน์ได้รอบด้าน คือด้านทิศใต้จะมองเห็นภูมิภาพอันสวยงามเหนือทะเลสาบเขื่อนชลประทานลำปาว และสภาพบ้านเมืองของเทศบาลตำบลโนนบุรี ด้านทิศตะวันออกจะมองเป็นทิวทัศน์อันงดงามของ ภูปอ ภูค่าว ภูเป้ง และภูกุ้มข้าว ประหนึ่งสวนพฤกษาธรรมชาติ ที่สร้างไว้อย่างงดงาม ด้านทิศตะวันตกจะมองเป็นทิวเขาคันโทในเขตอำเภอท่าคันโทที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้า และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง การเดินทางขึ้นบนยอดเขาสามารถเดินทางได้ ๒ ทาง คือ บันไดเดินเท้าจำนวน ๔๑๗ ขั้น และถนนลาดยางระยะทาง ๓ กิโลเมตร ปัจจุบัน (๒๕๕๕)กำลังดำเนินการก่อสร้างบันไดแห่งใหม่

บรรยากาศโดยรวมวัดพุทธาวาส (ภูสิงห์)


258513
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
48
125
802
256957
2199
3862
258513

Your IP: 23.20.162.200
Server Time: 2017-11-18 02:38:33

ทดสอบธรรมศึกษาออนไลน์

เว็บสหธรรมิก

ธรรมจักร :: ศูนย์รวมธรรมะออนไลน์
   

 

ที่อยู่วัด/Address

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์(สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาฯ)เลขที่ 33 ม. 7 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140

Address: WatBuddhawas (Phoosingha) 33 M.7 Phoosingha Sub-district,Sahatsakhan district, Kalasin province, Thailand.

โทร/Tel : 082-8587333

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/buddhawas

www.facebook.com/pages/Buddhawas-Phusing